Profi post filter

Peta faza filtracije kod aparata reverzne/obrnute osmoze. U ovoj fazi čista voda iz rezervoara prolazi kroz post filter, te na taj način poboljšava miris i ukus vode.

Pogodan za: aparat PROFI Osmo 100, aparat PROFI Osmo 100 Boost

Primena

Post filter je na bazi aktivnog uglja impregniran srebrom, te na sebe kupi loš ukus i miris vode. Prečišćavanje vode nakon što je nasuta u rezervoar.

Ukus i miris

Tehnologija

Filter od zrnastog aktinog uglja sa NanoPlus tehnologijom impregniran srebrom, kako bi se sprečilo razmnožavanje bakterija.

Karakteristike

Korištenje Za hladnu vodu
Kapacitet (l/min) 2
Standard Inline 10″
Težina 0,53 kg
Maksimalna temperatura vode koja se tretira (°C) 40
Dimenzije ambalaže 70x70x340 mm

Kapacitet - 10.000 litara

Preporučena zamena ovog filtera je svakih godinu dana. Tabela iskorištenosti kapaciteta

300
dana
190
dana
150
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode