RO membrana Profi Osmo 100

RO membrana je četvrta faza prečišćavanja vode u aparatima reverzne/obrnute osmoze.Ona uklanja gotovo sve kontaminacije koje se nalaze u vodi, uključujući kamenac i bakterije.

Pogodan za: Aparat Profi Osmo 100, aparat profi Osmo 100 Boost

Primena

Membrana reverzne/obrnute osmoze uklanja suštinski sve organske zagađivače, kamenac, jone teških i toksičnih metala. Materijal od kojeg je izrađena membrana ima pore promera od 0,0001 mikrona.

Bakterije
Benzol
Jedinjenja hlora
Rđa, pesak i druge mehaničke čestice
Olovo
Kamenac
Hlor

Tehnologija

Membrana je odličan omekšivač vode što će vas uvek spasiti od problema kamencae u vodi. Njena troslojna mreža poliamidnih tankih filmova propušta samo molekule vode.

RO Membrana
Filtriranje kroz membranu reverzne/obrnute osmoze
Omekšavanje vode
Uklanjanje kalcijuma i magnezijuma putem reverzne osmoze

Karakteristike

Korištenje Za hladnu vodu
Kapacitet (l/min) 0,2
Standard 1812
Težina 1,05 kg
Maksimalna temperatura vode koja se tretira (°C) 40
Dimenzije ambalaže 70x70x340 mm

Kapacitet

Ukoliko se redovno vrši zamena seta filtera 1-3 (prve tri faze filtracije) membrana reverzne/obrnute osmoze, može da se menja nakon svake druge godine. Naravno to zavisi od kvaliteta ulazne vode.

Tabela

600
dana
380
dana
300
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode