Profi Osmo (komplet)

Komplet set filter patrona za svih pet faza filtracije za petostepene RO aparate.

Pogodan za: Aparat Profi Osmo 100, Aparat Profi Osmo Boost

Primena

Membrana reverzne/obrnute osmoze, čije su pore 0,0001 mikron, uklanja suštinski sve soli koje čine vodu tvrdom, te jone teških i toksičnih metala. Post-filter iz vode uklanja neugodne mirise i ukuse, paket predfiltera će očistiti mehaničke nečistoće veličine do 1 mikrona, te će iz vode ukloniti hlor i njegova jedinjenja i na taj način će zaštiti membranu, od preuranjenje zamene.

Kamenac
Rđa, pesak i druge mehaničke čestice
Benzol
Živa
Hlor
Jedinjenja hlora
Olovo
Bakterije

Tehnologija

Membrana je odličan omekšivač vode, te će vas zauvek spasiti od problema sa kamencem u vodi. Njena struktura je takva da propušta samo molekule vode, a na sebi zadržava zagađivače.

RO Membrana
Filtriranje kroz membranu reverzne/obrnute osmoze
Omekšavanje vode
Uklanjanje kalcijuma i magnezijuma putem reverzne osmoze

Karakteristike

Korištenje Za hladnu vodu
Izvor (l) 5000
Kapacitet (l/min) 0,2
Standard Slim Line 10″ 1812
Maksimalna temperatura vode koja se tretira (°C) 40

Kapacitet

Tabela iskorištenosti kapaciteta

300
dana
190
dana
150
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode