Barrier Profi Osmo (1-3 faze)

Komplet predfiltera za RO petostepeni aparat. Prve tri faze filtracije koje štite RO membranu od mehaničkih nečistoća, te hlora i njegovih jedinjenja

Pogodan za: Aparat PROFI Osmo 100 Aparat PROFI Osmo 100 Boost

Primena

Mehaničko odstranjivanje nerastvorljivih čestica (pesak, rđa, mulj itd.) većih od 1 mikrona. Apsorpcija hlora i organskih jedinjenja hlora. Ove tri faze filtriranja su neophodne kako bi se zaštitila membrana obrnute osmoze, koja dalje prečišćava vodu do samih molekula vode. Redovna zamena ovog seta filtera je neophodna, kako bi životni vek membrane bio adekvatno iskorišten.

Hlor
Jedinjenja hlora
Rđa, pesak i druge mehaničke čestice

Tehnologija

Granularni filter patrona od aktivnog uglja prozvedena je pomoću NanoPlus tehnologije, te ima veliku moć filtriranja.

Mehaničko čišćenje 1 mkm
NanoPlus tehnologija

Karakteristike

Karakteristika Prečišćavanje vode pre membrane
Korištenje Za hladnu vodu
Kapacitet (l) 5000
Kapacitet (l/min) 2
Standard Slim Line 10″
Maksimalna temperatura vode koja se tretira (°C) 40

Kapacitet - 5.000 litara

Tabela iskorištenosti kapaciteta

365
dana
273
dana
180
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode