Barrier Expert Standard zamenski set

Kompletan set zamenskih filter patrona.Iz vode otklanja ili u velikoj meri smanjuje aktivni hlor, spojeve hlora, bakar, naftne derivate, pesticide, olovo, živu, azbest, rđu, piesak , te sadrži i aktivni ugalj tretiran sa srebrnim česticama koje sprečavaju razvoj bakterija.

Pogodan za: Expert Standard

Primena

Benzol
Jedinjenja hlora
Rđa, pesak i druge mehaničke čestice
Olovo
Bakar
Miris i okus
Živa
Hlor

Tehnologija

SmartLock tehnologija sprečava odvrtanje filtera pod pritiskom.

Mehaničko čišćenje 5 mkm
Ionska izmena
Tehnologija SmartLock

Karakteristike

Korištenje Za hladnu vodu
Izvor (l) 10000
Kapacitet (l/min) 2
Standard Expert
Maksimalna temperatura vode koja se tretira (°C) 40
Vrste filtera R211R00, R221R00, R251R00

Kapacitet filter patrona - 10.000 litara

Sastav filter patrona sadrži komponente koje imaju ograničen kapacitet. Dakle, filter patrone moraju se zamijeniti po preporuci proizvođača nakon istrošenog kapaciteta, a najkasnije u roku od godinu dana od instalacije bez obzira na iskorištenost kapaciteta. Tablica u nastavku za procjenu iskorištenosti kapaciteta i zamjene filter patrona:

365
dana
273
dana
180
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode