Barrier Standard set 2 kom

Barrier Standard je filter patrona za bokal za efikasno čišćenje vode iz gradskog vodovoda od organskih i neorganskih nečistoća.

Kapacitet - 350 litara x 2

Primena

Filter patrona “Barrier Standard” je dizajnirana za efikasno čišćenje vode iz gradskog vodovoda od organskih i neorganskih nečistoća, lošeg mirisa i ukusa

Jedinjenja hlora
Živa
Hlor
Rđa, pesak i ostale mehaničke čestice
Olovo

Zaštitni navoj

Zaštitini navoj na filter patroni omogućava pričvršćivanje patrone na levak bokala tako da eliminiše prodor, odnosno mešanje nečiste vode iz levka sa filtriranom vodom prilikom filtracije i sipanja čiste vode.

Jedinstvena tehnologija

  1. Jonozirajuća smola – uklanja teške metale
  2. NanoPlus tehnologija – povećava kapacitet jonoizmenjivačke smole
  3. Aktivni ugalj kokosa impregniran srebrom – sprečava razvoj bakterija
  4. Aktivni ugalj kokosa – uklanja hlor i organske spojeve hlora, te poboljšava ukus i miris vode
  5. Mehanički filter – uklanja najmanje mehaničke nečistoće

Efikasnost čišćenja

Efikasnost čišćenja filter patrone “Barrier Standard”


Slobodni i aktivni hlor100%
Fenol, benzol100%
Lindan95-99%
DDT97-99%
Farmaceutski pripravci99%

Kapacitet patrone

Sastav filter patrone uključuje upijajuće komponente koje imaju ograničen kapacitet, tako da se filter patrone moraju menjati u skladu sa njihovim kapacitetom odnosno najkasnije u roku od tri meseca od stavljanja u upotrebu bez obzira na iskorištenost kapaciteta.

90
dana
60
dana
45
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode