zamjenski-kertridz-za-filter-bokale-barrier-hardness-set-3kom-veliki

Barrier Hardness set 3 kom

Efikasno smanjuje prekomernu tvrdoću vode iz gradskog vodovoda.

Kapacitet - 350 litara x 3

Primena

Filter patrona Barrier Hardness je dizajnirana za efikasno čišćenje tvrde vode iz gradskog vodovoda od organskih i neorganskih nečistoća.

Bakar
Rđa, pesak i ostale mehaničke čestice
Olovo
Mineralne soli (kamenac)
Jedinjenja hlora
Živa
Hlor

Zaštitni navoj

Zaštitini navoj na filter patroni omogućava pričvršćivanje patrone na levak bokala tako da eliminiše prodor, odnosno mešanje nečiste vode iz levka sa filtriranom vodom prilikom filtracije i sipanja čiste vode.

Jedinstvena tehnologija

  1. Jonska smesa – smanjuje ukupnu tvrdoću
  2. NanoPlus tehnologija – povećava kapacitet jonoizmenjivačke smole
  3. Aktivni ugalj kokosa impregniran srebrom – sprečava razvoj bakterija
  4. Aktivni ugalj kokosa – uklanja hlor i organske spojeve hlora, te poboljšava ukus i miris vode.

Efikasnost čišćenja

Efikasnost čišćenja filter patrone “Barrier Hardness”


Slobodni i aktivni hlor100%
Fenol, benzol100%
Lindan95-99%
DDT97-99%
Farmaceutski pripravci99%

Kapacitet patrone

Sastav filter patrone uključuje upijajuće komponente koje imaju ograničen kapacitet, tako da se filter patrone moraju menjati u skladu sa njihovim kapacitetom odnosno najkasnije u roku od tri meseca od stavljanja u upotrebu bez obzira na iskorištenost kapaciteta.

90
dana
60
dana
45
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode