Barrier Gvožđe

Uklanja razne oblike gvožđa i teških metala

Kapacitet - 350 litara

Primena

Patrona “Barrier gvožđe” je namenjen za prečišćavanje vode iz gradskog vodovoda od organskih i neorganskih nečistoća. Posebno je efikasna u uklanjanju raznih oblika gvožđa.

Gvožđe
Nafta
Jedinjenja hlora
Rđa
Hlor
Bakar
Pesticidi
Okus i miris
Živa
Olovo

Zaštitni navoj

Zaštitini navoj na filter patroni omogućava pričvršćivanje patrone na levak bokala tako da eliminiše prodor, odnosno mešanje nečiste vode iz levka sa filtriranom vodom prilikom filtracije i sipanja čiste vode.

Jedinstvena tehnologija

  1. Jonozirajuća smola – uklanja teške metale i gvožđe
  2. NanoPlus tehnologija – povećava kapacitet jonoizmenjivačke smole
  3. Aktivni ugalj kokosa impregniran srebrom – sprečava razvoj bakterija
  4. Aktivni ugalj kokosa – uklanja hlor i organske spojeve hlora, te poboljšava ukus i miris vode
  5. Jon-izmjenjiva vlakna – Uklanja teške metale i otopljeno gvožđe

Efikasnost čišćenja

Efikasnost čišćenja filter patrone “Barrier gvožđe”


Slobodni i aktivni hlor100%
Fenol, benzol100%
Lindan95-99%
DDT97-99%
Farmaceutski pripravci99%

Kapacitet patrone

Sastav filter patrone uključuje upijajuće komponente koje imaju ograničen kapacitet, tako da se filter patrone moraju menjati u skladu sa njihovim kapacitetom odnosno najkasnije u roku od tri meseca od stavljanja u upotrebu bez obzira na iskorištenost kapaciteta..

90
dana
60
dana
45
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode