Barrier Ultra

Za prečišćavanje bunarske vode i vode iz prirodnih izvora koja je bakteriološki neispravna te sadrži i druge nepovoljne nečistoće.

Jedinica u paketu / 1 kom

Primena

Patrona “Barrier Ultra” je dizajnirana za čišćenje vode iz prirodnih izvora od organskih i neorganskih nečistoća, te garantuje 100% zaštitu protiv bakterija.

Bakterije

Zaštitni navoj

Zaštitini navoj na filter patroni omogućava pričvršćivanje patrone na levak bokala tako da eliminiše prodor, odnosno mešanje nečiste vode iz levka sa filtriranom vodom prilikom filtracije i sipanja čiste vode.

Jedinstvena tehnologija

  1. Jonska smesa – uklanja teške metale
  2. NanoPlus tehnologija – NanoPlus tehnologija – povećava kapacitet jonoizmenjivačke smole
  3. Aktivni ugalj kokosa impregniran srebrom – sprečava razvoj bakterija
  4. Aktivni ugalj kokosa – uklanja hlor i organske spojeve hlora, te poboljšava ukus i miris vode
  5. Ion-izmjenjiva vlakna – Uklanja teške metale i otopljeno gvožđe
  6. Membrana od šupljih vlakana – Uklanja bakterije, spore i ciste, uključujući i one otporne na hlor i visoke temperature

Efikasnost čišćenja

Efikasnost čišćenja filter patrone “Barrier Ultra”


Aktivni hlor99%
Organohloridi98%
Teški metali (bakar)99%
Naftni proizvodi (benzen)99%
Pesticidi (lindan)95%
Bakterije100%
Farmaceutski pripravci99%

Kapacitet patrone - 200 litara

Sastav filter patrone uključuje upijajuće komponente koje imaju ograničen kapacitet, tako da se filter patrone moraju menjati u skladu sa njihovim kapacitetom odnosno najkasnije do dva meseca od stavljanja patrone u upotrebu, bez obzira na iskorištenost kapaciteta.

50
dana
30
dana
25
dana
zavisno od kvaliteta izvora vode