zamjenski-kertridz-za-filter-bokale-barrier-anti-arsenic

Barrier patrona 9 - ANTI-ARSEN

Najnovija tehnologija bez analoga u svetu!
Patrona Anti-arsen efikasno smanjuje koncentraciju arsena za 95% tokom čitavog definisanog kapaciteta.
Patrona Anti-arsen efikasno radi čak i pri koncentracijama arsena koje su deset puta veće od maksimalno dozvoljene količine.

Kapacitet - 140 litara

Zaštitni navoj

Zaštitini navoj na filter patroni omogućava pričvršćivanje patrone na levak bokala tako da eliminiše prodor, odnosno mešanje nečiste vode iz levka sa filtriranom vodom prilikom filtracije i sipanja čiste vode.