Montaža i servis

Naš servisni centar nudi uslugu montaže svih BARRIER aparata za filtriranje vode, kao i usluge zamene filter patrona, redovnog servisa aparata, demontaže postojećih aparata, zamenu rezervnih delova aparata i sl.

Usluge montaže i servisa vrše stručno osposobljeni serviseri, te se navedene usluge naplaćuju u skladu sa važećim cenovnikom.

Radovi potrebni za instalaciju aparata za filtraciju vode:

  • montaža i ugradnja adaptera na ulazni ventil na dovodu za hladnu vodu
  • Instalacija slavine za čistu vodu.
  • Ugradnja filtera i povezivanje cevi.
  • Kontrola rada aparata

Uz svaki Barrier aparat, dobijete i sav potreban potrošni materijal za instalaciju aparata, kao i detaljno uputstvo za montažu aparata.

Ono što je bitno proveriti pre montaže je dostupnost instalacija za dovod/odvod hladne vode, obzirom da se aparati priključuju na navedene instalacije. Uz aparate iz linije EXPERT I PROFI OSMO u setu pored filter patrona, slavine, creva i drugog potrebnog materijala za montažu, dolazi i ugradni T-priključak za filter na crevo za hladnu vodu od ½ cola, tako da je pre montaže potrebno proveriti širinu postojećeg creva za hladnu vodu koje ide od ventila do dovoda vode na slavinu.

Garancija se odnosi na rad aparata u periodu od 12 meseci od datuma instalacije. U ovom periodu garancija se odnosi na sigurnost od curenja u zglobovima filtera, kada je instalacija aparata izvršena od strane ovlaštenog servisera odnosno u skladu sa uputstvom za upotrebu i instalaciju. Uz svaki aparat dostavlja se i knjižica sa uputstvom i garancijom, koju overava prodavac. Pored overe, prodavac je dužan da upiše i datum kada je instalacija izvršena, a kupac je dužan da čuva knjižicu sa garancijom i računom za aparat, kako bi mogao nesmetano da ostvari prava na garanciju, ukoliko dođe do potrebe za istom.

Zamena filter patrona:
Filter patrone se menjaju zavisno od kapaciteta patrone.

Zamenske patrone za liniju aparata EXPERT imaju kapacitet 10.000 litara, te se njihova zamena preporučuje minimalno jednom u 12 meseci. Prilikom zamene, potrebno je izvršiti zamenu sve tri patrone, odnosno kompletnog seta patrona, kako bi voda bila sigurna za piće.

Obzirom da je linija aparata PROFI OSMO linija koja vrši prečišćavanje vode na principu reverzne/obrnute osmoze, te da prečišćava vodu u više faza, kapacitet seta prva tri filtera iznosi 5.000 litara, te se njihova zamena preporučuje minimalno jednom u 6 meseci, dok se zamena membrane reverzne/obrnute osmoze preporučuje minimalno jednom u 24 meseca, a zamena Post filtera-odnosno patrone koja čini peti stepen filtriranja u aparatu obrnute osmoze, preporučuje se minimlano jednom u 12 meseci. Prilikom servisiranja ove linije aparata, potrebno je vršiti zamenu patrona onako kako je propisano za pojedine faze filtriranja, te jednom godišnje izvršiti čišćenje aparata, kako bi voda bila sigurna za piće.

Zamena filter patrona za bokale, takođe zavisi od kapaciteta, tako da neki modeli filter patrona za bokale imaju kapacitet 350 litara, a neki 200 litara. Bez obzira na iskorištenost kapaciteta, zamena patrona za filter bokale je obavezna najkasnije tri meseca od prve upotrebe, kako bi voda bila sigurna za piće.

Kupac gubi pravo na garanciju u sledećim slučajevima:

  • kršeći pravila rada filtera;
  • za greške koje su nastale kao rezultat mehaničkih oštećenja ili kao rezultat nepažnje;
  • popravke ili ugradnje filtera od strane osoba koje nisu ovlašteni serviseri.

Za one koji žele da sami izvrše instalaciju aparata, nudimo detaljan video sa detaljnim opisom o tome kako da pravilno instalirate aparat sami.

Za sva dodatna pitanja, možete nam se obratiti na broj BARRIER 063/438-386 ili popuniti obrazac povratnih informacija na našoj stranici.

Nudimo montažu, servis i održavanje naših aparata bez obzira gde su kupljeni.

Za više informacija kontaktirajte nas putem kontakt forme klikom ovde.