Filteri u domaćinstvu

 

Voda za piće je veliki problem, tako da su filteri za vodu postali deo našeg života, (tvrda voda, kamenac, hemijska zagađenja, stare cevi, zagađene reke) jer su zagađenja sve prisutnija i nemaju tendenciju smanjenja.

Barrier ima zaokružen proizvodni ciklus i sopstvenu naučno-istraživačku laboratoriju.

Savremena naučna baza Barrier omogućava razvijanje novih metoda i tehnologija prečišćavanja vode.

Pored jonoizmenjivačkih smola, u sastav filtera ulazi aktivni ugalj od kokosa inpregniran srebrom, koji sprečava razmnožavanje bakterija unutar patrone.

Polupropusna membrana ULTRA STOP uklanja bakterije, spore i ciste, uključujući i otporni hlor pri visokim temperaturama.

Gdje kupiti Barrier

BOKALI SA FILTEROM

UGRADNI FILTERI

FILTERI ZA TUŠ